Verhoogde aandacht voor “ Terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever “

Verhoogde aandacht voor “ Terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever “
Frederik

Vanaf 2022 dienen op de fiscale fiches de onkostenvergoedingen nauwkeuriger toegelicht te worden. De fiscus wenst voor controle doeleinden een beter zicht te hebben op deze vergoedingen waardoor er een opsplitsing moet worden gerapporteerd in volgende categorieën met vermelding van bedrag: 

  1. forfaitaire vergoedingen vastgesteld ‘overeenkomstig ernstige en met elkaar overeenstemmende normen’;
  2. niet-forfaitaire vergoedingen, vastgesteld op basis van bewijsstukken (bvb. facturen of kastickets).-
  3. forfaitaire vergoedingen die niet ‘overeenkomstig ernstige normen’ zijn vastgesteld.

    Als ondernemer dient u  vooral voor categorie 2 aandachtig te zijn. Vraag daarom steeds een factuur op naam van de vennootschap en betaal bonnetjes ( Bv. Restaurant, brandstof, parking,…) via de bankrekening van de vennootschap.