Extra vermelding op factuur bij werken via medecontractant vanaf 1/01/2023

Extra vermelding op factuur bij werken via medecontractant vanaf 1/01/2023
Frederik

Als u een verkoopfactuur opmaakt binnen het stelsel van ‘medecontractant’, dan moet u uw verplichte factuurvermelding aanpassen. 

Het stelsel van “ medecontractant”  houdt in dat de medecontractant van het werk in onroerende staat (= jouw klant) de btw moet aangeven en betalen via zijn btw-aangifte. 

De verplichte vermelding op factuur hierbij, ‘Btw verlegd’, verwijst naar deze ‘verlegging’ van btw naar de medecontractant. Het koninklijk besluit dat deze manier van werken omschrijft, is recent aangepast. 

 

Vanaf 1 januari gelden er andere vermeldingsregels:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”