Vervanging BTW attest 6% in standaardverklaring op factuur

Vervanging BTW attest 6% in standaardverklaring op factuur
Frederik

De attestverplichting wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur zelf. 

Deze luidt als volgt: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

 

De  klant heeft  een termijn van één maand om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. Gebeurt dit niet, ben je als aannemer beschermd wanneer nadien zou blijken dat niet voldaan is aan de voorwaarde van ouderdom of het privé gebruik van de woning.