Doe tijdig uw voorafbetalingen!

Doe tijdig uw voorafbetalingen!
Frederik

De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd.
Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) betekent dat:

  • ten laatste op 11 april 2023 voor het eerste kwartaal
  • ten laatste op 10 juli 2023 voor het tweede kwartaal
  • ten laatste op 10 oktober 2023 voor het derde kwartaal
  • ten laatste op 20 december 2023 voor het vierde kwartaal

De  sanctievoet bedraagt bij geen of te weinig voorafbetalingen minstens 6,75%. Het is dus belangrijk om tijdig en voldoende vooraf te betalen. U kan dus best elk kwartaal 1/4e van uw geraamde belastingschuld storten. 

Voor kleine vennootschappen zal de belastingverhoging niet toegepast worden in de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting.