Doe tijdig uw voorafbetalingen!

Doe tijdig uw voorafbetalingen!
Frederik

De FOD financiën wilt dat u regelmatiger en sneller betaalt. Indien u niet of te weinig voorafbetaald, dan zal  de vermeerdering op uw belastingen vanaf 1 januari 2018 verdrievoudigen.

De regering heeft namelijk beslist om de sanctievoet te verdrievoudigen. Tot en met aanslagjaar 2018 bedroeg die namelijk 2,25%. Onder de nieuwe wetgeving bedraagt de sanctievoet bij geen of te weinig voorafbetalingen minstens 6,75%. Het wordt dus belangrijk om tijdig en voldoende vooraf te betalen.

Voor kleine vennootschappen zal de belastingverhoging niet toegepast worden in de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting.