Vanaf 2018 een lagere vennootschapsbelasting maar hoger minimumloon als zaakvoerder van een KMO

Vanaf 2018 een lagere vennootschapsbelasting maar hoger minimumloon als zaakvoerder van een KMO
Frederik

Voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018 bedraagt het nieuwe tarief van de vennootschapsbelasting 29,58%. Voor de KMO-vennootschappen is dit nog voordeliger indien men voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • op de eerste schijf van 100.000 euro  winst slechts 20,40% vennootschapsbelasting
  • Op het gedeelte van de belastbare winst boven 100.000 euro  winst is het standaardtarief van 29,58% van toepassing.

Om van het verlaagd tarief te kunnen genieten moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De vennootschap is  een KMO.
  • De waarde van de aandelen die de vennootschap in eigendom heeft bedragen niet meer dan 50% van het gestort kapitaal + de belaste reserves en meerwaarden.
  • De aandelen van de vennootschap moeten voor minstens de helft in handen zijn van natuurlijke personen.
  • De vennootschap kent aan minstens één van de bedrijfsleiders binnen het belastbare tijdperk een bezoldiging toe van minstens 45.000 euro bruto. Bedraagt het belastbare inkomen evenwel minder dan 45.000 euro, dan dient de bezoldiging minstens gelijk te zijn aan het lagere belastbare inkomen.

Verder moet men vanaf 1 januari 2018 géén rekening meer houden wordt met de dividenduitkering om te bepalen of u van het verlaagd tarief kan genieten of niet.